• het werk van Anton van Wilderode laten vertalen in zoveel mogelijk talen
  • verspreiding van zijn werk in zoveel mogelijk landen via colloquia, symposia, literaire salons, publicatie van bundels
  • zorgen voor de opname van zijn gedichten in buitenlandse tijdschriften, dagbladen, anthologieën en verzamelbundels
  • gebruik maken van buitenlandse media via onze internationale contacten
  • organiseren en medeorganiseren van festivals en poëtische evenementen in binnen- en buitenland
  • podium geven aan binnen- en buitenlandse vrienden dichters en kunstenaars. 

Voorzitter:
Luc Van den Brande, Vlaams volksvertegenwoordiger

Erevoorzitter en medeoprichtend lid (was 10 jaar voorzitter):
Prof. dr. Mark Eyskens, Minister van Staat

Ondervoorzitter en medeoprichtend lid:
Östen Sjöstrand, lid van de Zweedse Academie en het Nobelcomité

Algemeen secretaris en initiatiefnemer:
Beatrijs van Craenenbroeck, Letterkundige

De lijst van onze oprichtende leden is indrukwekkend, met o.a. onze grote cultuurfilosoof Max Wildiers (+) en Elisabeth Eybers, de belangrijkste Zuidafrikaanse dichteres.