• 26 Januari - Nieuwjaarsconcert en receptie in de Kunstgalerij Venus van Milo - Hoboken met gitarist Yves Storms. Lezing uit het werk van Anton van Wilderode.

                                   

  • Januari - Presentatie van de bundel "Sappho, Verzen van Verlangen". Vertalingen van Anton van Wilderode van gedichten van Sappho, Uitgeverij P Leuven, waaraan wij onze medewerking verleenden. Inleiding Patrick Lateur hoofdredacteur van het tijdschrift Vlaanderen.

  • September - Wij verlenen onze medewerking aan de jeugdpoëziewedstrijd Anton van Wilderode door teokenning van onze Internationale Vriendenkringprijs aan het door ons bekroonde gedicht.

  • 4 Oktober - Presentatie van een Internationaal poëtisch programma met muzikale omlijsting gotische harp Hilda van Eyck, Vlaanderen / Nederland / Spanje met poëzie van van Wilderode, de dichter Guillaume van der Graft voor Nederland, Alvaro Valverde voor Spanje. Presentatie in twee talen lezing Spaans door Alvaro Valverde - Nederlandse vertalingen Beatrijs van Craenenbroeck. Inleiding door de Ambassadeur van Spanje in Nederland Sr. Benavides.  • 27 Oktober - Dichter en Dichter
    Internationaal poëtisch aperitief "Kleine Landen, Grote Poëzie" met Johanna Kruit - Nederland, Mark Eyskens - België, en Patrick Galvin - Ierland - Muzikale omlijsting cello - Michiel Dutré in Kasteel Cortewalle te Beveren - Presentatie en inleidingen Beatrijs van Craenenbroeck.  • November - dia- poëzieavond rond de figuren van Keizer Karel en voordracht uit de Vlinderboom. Organisatie Encuentros en de Stedelijke BIB St.-Niklaas.

  • December - voordracht "Herinnering aan Anton" voorstelling van onze Internationale Vriendenkring voor de Orde van Geneesheren Sint-Niklaas.