• 14 Januari - Milaan - Wij stellen onze vereniging en het werk van Anton van Wilderode voor aan de Universita Cattolica del Sacro Cuore di Milano onder de titel "Terra della mia memoria". Beatrijs van Craenenbroeck en enkele Italiaanse voordrachtkunstenaars dragen gedichten voor. Prof. dr. Marcel Janssens belichtte het oevre van Anton van Wilderode. Onder de aanwezigen ook onze Consul de heer Patrick Vercauteren Drubbel. Wij werkten samen met "Il Network, Olandese-Italiano".  • 4 Februari - Op de taalbeurs georganiseerd door de Karel de Grote-hogeschool "Aardig taalvaardig, zalig meertalig", stelde Beatrijs van Craenenbroeck de Internationale Vriendenkring voor, belichtte de moeilijkheden bij het vertalen van poëzie en droeg voor uit het werk in vertaling van Anton van Wilderode, en de door haar vertaalde dichters - Patrick Galvin - Ierland en de Roemenen Mircea Ivanescu en Luminita Mihai Cioaba. Veel interesse van de studenten.

  • 13 Februari - Antwerpen - Voor de Europese Eresenaat brengt Beatrijs van Craenenbroeck een "hulde" en "in memoriam" aan Anton van Wilderode. Infostand.

  • 26-28 Maart - Dublin - Deelname door Beatrijs van Craenenbroeck voor de vierde maal aan het Internationaal Poëzie Festival "Poetry Now" in Dun Laoghaire - Dublin. Beatrijs is de enige buitenlandse medeorganisator van dit befaamde poëziefestival, waaraan ook de Nobelprijswinnaar Seamus Heaney in 1998 deelnam. Zij brengt elke keer minstens één Vlaams dichter naar dit festival en had er ook twee dagen een infostand betreffende de werking van de Internationale Vriendenkring Anton van Wilderode.

  • 26 Juni - Herdenkingsavond rond Anton van Wilderode, i.s.m. de Marnixring Lieven Gevaert en de Millegemvrienden. Voordracht uit de poëzie van Van Wilderode en zijn plaats in de Nederlandstalige literatuur. Muzikale begeleiding. Infostand.

  • 24 Oktober - De Internationale Vriendenkring Anton van Wilderode, het Europeadecomité Vlaanderen en het gemeentebestuur van Essen organiseren een internationale poëziekrans in de oude pastorij te Essen met poëzie van Patrick Galvin uit Ierland (Nederlands/Engels), Katarzina Borun uit Polen (Nederlands/Pools), Myriam Van hee uit België. Inleiding: Herman Suykerbuyk en prof. dr. Klimaj, muzikale begeleiding door de Muziekacademie der Noorderkempen.  • 12 December - Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan stellen de Internationale Vriendenkring Anton van Wilderode en het Stadsbestuur van Sint-Niklaas de bundel "Stad - Ville" in het stadhuis van Sint-Niklaas voor. De bundel bevat 21 onuitgegeven kwatrijnen, in vertaling van Emile Lauf, en is vergezeld van 21 kleurenfoto's van fotograaf Lieven Nollet. Infostand.