• Presentatie van de bundel "Tweegelui" met 16 gedichten van Anton van Wilderode en 16 gedichten van Elisabeth Eybers, samengesteld door Beatrijs van Craenenbroeck met een uitleiding door Rudolf van de Perre. Uitgeverij Lannoo (reeds 2e druk).
    Presentatie onder grote belangstelling in het Sint-Jozef-Klein-Seminarie, met toespraken van prof. Mark Eyskens en de Ambassadeur van Zuid-Afrika mevrouw de K. Joubert.  • Internationale Poëzieavond "Aan de uiterste grens" rond de poëzie van onze ondervoorzitter de heer Östen Sjöstrand lid van de Zweedse Academie en het Nobelcomité. Voordracht van de poëzie van Anton van Wilderode in Nederlands/Zweeds met Arlette Walgraef en Claude van de Berge i.s.m. Cultureel Centrum Ter Vesten.  • Poëzie bij het aperitief in Hof Ter Weyden - Essen. Poëzie van Anton van Wilderode inleiding Herman Suykerbuyk, voordracht Walter Capiau. Poëzie van de Ierse dichter Patrick Galvin met Nederlandse vertalingen van Beatrijs van Craenenbroeck in aanwezigheid van de Ierse Ambassadeur de heer Eamonn Ryan.

  • Wij verlenen onze medewerking aan het boek "Anton van Wilderode" een kunstboek op handgeschept papier, uitgegeven door de firma Sinvaco.